Binnenhof

German soldiers on the Courtyard

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen werd op 1 januari 2005 opgericht.De statuten zijn notarieel vastgelegd te Den Haag.

Motive

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht; de juridische hoofdstad van de wereld. De stad komt regelmatig in het wereldnieuws door de vele belangrijke internationale organisaties die zich inzetten voor vrede en recht. Het Internationaal Strafhof (ICC), het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het Joegoslavië Tribunaal (ICTY), allen hebben zich in Den Haag gevestigd. Rondom de rechts- en bestuursorganen is een indrukwekkend cluster van non-gouvernementele organisaties en kennisinstellingen ontstaan.

Het Atlantikwall Museum Scheveningen probeert op deze rol van Den Haag aan te sluiten, en een ontmoetingsplaats tussen oorlog, vrede en recht te vormen. Een levend monument voor vredeseducatie, waar tentoonstellingen, bijeenkomsten en rondleidingen kunnen plaatsvinden.

In cooperation with existing cultural institutions and existing Atlantikwall museums, the museum places a specific piece of The Hague history in an international context.

Objectives

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen aims for:

  • Acquaint the audience with the Atlantikwall within the limits of the municipality of The Hague in all its appearances
  • Arousing interest in peace issues and encouraging active promotion of peace in the broadest sense and peace underlying conditions
  • Based on introduction to, and targeted dissemination of information about the consequences of war and the threat to individual citizens and society
  • Using purpose made accessible, restored, equipped and managed bunkers from World War II by the foundation as a permanent Peace Memorial
  • Also drawing attention to the special role The Hague and the Netherlands have in the promotion of peace in the international context