Stützpunkt XXXXIIIc H – Batterie Westduinen Flak


Gebouwde bunkers

Geschut

6 x FL 243a
1 x FL 311

Levensmiddelen

1 x waterbergplaatss

Manschappen

1 x 668
14 x woonverblijf

Overig

1 x badhuis
23 x bergplaats
3 x gang onder pad
4 x garage
1 x keuken
3 x onbekend
1 x radar
2 x tobruk
1 x zoeklichtplatform
1 x zoeklichtremise

Flak

Luchtafweer

In de duinen nabij Duindorp en ten noorden van de Marine Seeziel-Batterie Westduin bevond zich een luchtafweerbatterij, Stützpunkt XXXXIIIc H (Westduinen Flak). Deze luchtafweerbatterij werd door de SS op 22 november 1943 in Stützpunktgruppe Scheveningen geplaatst en aangeduid met Flak Batterie SS-Grenadier Regiment 1. Deze eenheid stond ook bekend als Landstorm Nederland. De zes stukken luchtafweergeschut van 8,8 cm Flak 37 waren op open geschutsbeddingen van type FL243a (Schwere Flakstellung) geplaatst. Op de eerste duinenrij stonden vier van deze geschutsbeddingen met een onderlinge afstand van 40 meter. Ongeveer 75 meter landinwaarts stonden nog twee geschutsbeddingen met tevens dezelfde onderlinge afstand. Vanuit de vuurleidingsbunker van het type FL 311 (Leitstand für schwere Flak) werd het commando over de zes stukken luchtafweergeschut gevoerd, de bunker lag ongeveer 200 meter ten noordoosten van het centrum van de luchtafweerbatterij. Op de kop van het smalle deel van de bunker bevond zich een open meetpost waarin de afstandsmeter en de rekenmachine waren opgesteld. De schietwaarden werden in de bunker verwerkt en doorgegeven aan de zes stukken luchtafweergeschut.

Muurschildering

Overige bunkers

Met twee tobruks langs de duinrand werd het strand verdedigd. In de eerste zeewaterkerende duinenrij lag een manschappenverblijf van het type 668. Om de geallieerden in verwarring te brengen werden er in de buurt van de luchtafweerbatterij ook schijnkanonnen geplaatst. De rest van de bunkers (45 stuks) hadden een ondersteunende functie, voornamelijk (woon)onderkomen en bergplaats. Om de vijandelijke vliegtuigen op te sporen stond in de nabijheid van de vuurleidingspost een radar van het type Funkmeszgerät 62 Würzburg 39 T/D2 of D3 opgesteld. Deze had een bereik van 30 tot 40 kilometer en was in een eenvoudige veldversterking opgesteld.

Afstandmeter

Bezetting

Op 22 november 1943 bestond de bezetting van de Flak Batterie SS-Grenadier Regiment 1 uit 2 officieren, 20 onderofficieren en 97 manschappen. Op een latere kaart, namelijk van 24 augustus 1944, bestond de bezetting uit 3 officieren, 26 onderofficieren en 154 manschappen met als bewapening:

  • 6 × 8,8 cm Flak 37
  • 3 × 2 cm Flak 38
  • 4 × Leichtes Maschinengewehr
  • 2 × Schweres Maschinengewehr

Het 2 cm luchtafweergeschut diende de batterij zelf te beschermen tegen laagvliegende, vijandelijke toestellen. Het 8,8 cm luchtafweergeschut had een bereik van 14,8 kilometer.


hoogendoorn-bouw.png
metropolis.png
fonds-1818.png
provincie-zuid-holland.png
zabawas.png
rotterdam-40-45.png
den-haag.png
bevervoorde.png
surlinio.png
schietbaan-hovius.png
erfgoed.png
signplantation.png