Atlantikwall Museum Den Haag

Stichting Atlantikwall Museum Den Haag werd op 1 januari 2005 opgericht. De statuten zijn notarieel vastgelegd te Den Haag.

Aanleiding

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht; de juridische hoofdstad van de wereld. De stad komt regelmatig in het wereldnieuws door de vele belangrijke internationale organisaties die zich inzetten voor vrede en recht. Het Internationaal Strafhof (ICC), het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het Joegoslaviƫ Tribunaal (ICTY), allen hebben zich in Den Haag gevestigd. Rondom de rechts- en bestuursorganen is een indrukwekkend cluster van non-gouvernementele organisaties en kennisinstellingen ontstaan.

Het Atlantikwall Museum Den Haag probeert op deze rol van Den Haag aan te sluiten en een ontmoetingsplaats tussen oorlog, vrede en recht te vormen. Een levend monument voor vredeseducatie, waar tentoonstellingen, bijeenkomsten en rondleidingen kunnen plaatsvinden.

In samenwerking met bestaande Haagse culturele instellingen en bestaande Atlantikwall musea plaatst het museum een specifiek stuk Haagse geschiedenis in een internationale context.

Doelstellingen

Stichting Atlantikwall Museum Den Haag stelt zich ten doel:

  • Het publiek kennis laten nemen van de Atlantikwall binnen de grenzen van de gemeente Den Haag in al haar verschijningsvormen
  • Belangstelling voor vredesvraagstukken wekken en stimuleren tot een actieve bevordering van vrede in ruimste zin van het woord en aan vrede ten grondslag liggende voorwaarden
  • Op basis van kennismaking met en doelgerichte informatieverstrekking over de gevolgen van oorlog en oorlogsdreiging voor individuele burgers en de samenleving
  • Gebruik makend van daartoe door de stichting toegankelijk gemaakte, gerestaureerde, ingerichte en beheerd bunkercomplexen uit de Tweede Wereldoorlog als blijvend Vredesmonument
  • Tevens de aandacht vestigen op de bijzondere rol die door Den Haag en Nederland is en wordt vervuld bij de bevordering van vrede in internationaal verband

ANBI status

Draagt u de stichting een warm hart toe? Donaties kunnen worden overgemaakt naar IBAN: NL 56 RABO 0114 4178 22. Stichting Atlantikwall Museum Den Haag is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. Hierdoor zijn giften aan een goed doel onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Financiele verantwoording   Bestuur

zabawas.png
signplantation.png
schietbaan-hovius.png
hoogendoorn-bouw.png
erfgoed.png
provincie-zuid-holland.png
metropolis.png
bevervoorde.png
fonds-1818.png
surlinio.png
den-haag.png
rotterdam-40-45.png