Widerstandsnest 301


Gebouwde bunkers

Geschut

1 x geschutsbunker
1 x geschutsopstelling
1 x mitrailleurkazemat

Levensmiddelen

2 x waterbergplaats

Manschappen

4 x manschappenverblijf
2 x woononderkomen

Munitie

1 x munitiebergplaats

Overig

1 x bergplaats
2 x tobruk

Tankmuur

Widerstandsnest 301 bevond zich bij de Hauptkampflinie Koningsbos, die op het terrein van de toenmalige Duinwaterleiding werd gevormd door de Sprank A, de droge gracht. Aan de zijde van de Stützpunktgruppe was de versperring met een rij uit beton stekende ijzeren balken aangevuld. Net ten noorden van het pompstation nam de hoofdader als een natte gracht de functie als versperring over tot ongeveer 450 meter voorbij de kruising met Sprank A. Vanaf dit punt was een circa 270 meter lange betonnen tankmuur aangelegd, deze liep in noordwestelijke richting en kruiste de klinkerweg tussen Scheveningen en de Wassenaarse Slag. Op 20 meter ten westen van deze kruising bevond zich een officiële toegang tot de Stützpunktgruppe, toegang nummer 340. Ten noorden van de doorlaatpost werd de Hauptkampflinie vervolgd door nog een rij uit beton stekende ijzeren balken.

Tankmuur

Het weerstandsnest liep vanaf halverwege de Sprank A tot en met de officiële toegang en werd bezet door de Alarm Kompanie Wehrmacht Gefängnis met 165 man. Ter verdediging stond er een mitrailleurkazemat aan het oostelijk einde van de tankmuur en zowel in de noord- als oostwand zat een schietgat van waaruit de Sprank A verdedigd kon worden. Op drie plekken was de tankmuur voorzien van een 1,10 meter hoog en 7 tot 8 meter lange betonnen schijnbunkers met aan de vijandzijde schijnschietgaten. Ten westen van de officiële toegang stond een stuk betonnen muur en een geschutsbunker van waaruit de klinkerweg in noordelijke richting kon worden verdidgd. Bij de schijnbunker direct ten oosten van de officiële toegang was een bouwwerk aangebracht (vermoedelijk van hout). Tevens stond er een Tobruk (eenmansbunker) met een verbindingsgang naar een manschappenverblijf. Ter camouflage was de gehele muur beschilderd met struiken en bomen.

Bezetting

De bewapening van de Alarm Kompanie Wehrmacht Gefängnis bestond uit:

  • 7 × Leichtes Maschinengewehr
  • 5 × Schweres Maschinengewehr
  • 4 × Granatwerfer
  • 2 × 7,5 cm Geschütz

zabawas.png
bevervoorde.png
den-haag.png
erfgoed.png
signplantation.png
schietbaan-hovius.png
metropolis.png
hoogendoorn-bouw.png
surlinio.png
rotterdam-40-45.png
fonds-1818.png
provincie-zuid-holland.png