Widerstandsnest 307


Gebouwde bunkers

Geschut

6 x 625
1 x 625 Sk
4 x mitrailleurkazemat

Levensmiddelen

2 x waterberpklaats

Manschappen

1 x 622
1 x woonschuilplaats

Overig

1 x doorlaatpost
1 x Luftschutzbunker
1 x w.c.

Camoufalge

Widerstandsnest 307 lag tussen de Benoordenhoutseweg en de Wassenaarseweg. De bunkers in dit complex verdedigden de Hauptkampflinie en ook de toegang tot Stützpunkt Clingendael (gelegen bij de Wassenaarseweg). De Hauptkampflinie volgde hier Het Kanaal naar Scheveningen, dat met een breedte van 15 tot 18 meter een tankgracht vormde. Vanaf de hoek Koningskade – Benoordenhoutseweg sloot de noordwaarts lopende natte tankgracht op Het Kanaal aan en vervolgde bij de hoek Benoordenhoutseweg – Jan van Nassaustraat zijn weg in de oostelijke richting. Als aanvulling op de tankgracht kwamen langs de volledige lengte van de Koningskade nog betonnen en bakstenen muren voor. De onbebouwde gedeelten (zoals uitkomende straten en open terreinen langs de tankgracht) waren met betonnen muren versperd, de bakstenen muren stonden voor de begane grond van de bebouwing langs de tankgracht en voor een aantal bunkers ter camouflage. De bruggen over Het Kanaal, bij de Javastraat en bij de Houtweg waren gesloopt. De Javabrug was door een houten noodbrug vervangen, die in het najaar van 1944 werd gesloopt waardoor er hier geen toegang meer was tot Stützpunkt Clingendael. De brug bij de Houtweg was voor de helft gesloopt.

Verdediging

In dit Widerstandsnest lagen vier betonnen mitrailleurbunkers waarvan er twee in een betonnen muur opgenomen waren. Deze bunkers hadden veelal aan drie zijden een schietgat zodat zowel frontaal als flankerend vuur uitgebracht kon worden. De Nassau Dillenburgstraat was afgesloten met een betonnen muur waarin een mitrailleurbunker was opgenomen. Een een mitrailleurbunker aan het einde van de muur langs de Haagse Dierentuin was als portiershuisje gecamoufleerd. De belangrijkste verdediging werd gevormd door drie geschutsbunkers van het type 625 (Schartenstand für 7,5 cm Pak 40). Eén daarvan was een 625 Sk, de afkorting Sk stond voor Sonderkonstruktion wat betekende dat de bunker aanzienlijke aanpassingen had ten opzichte van de bouwtekening voor dit type. Voor de bouw van deze drie geschutsbunkers werden in 1943 delen van de bestaande bebouwing gesloopt. De geschutsbunkers waren aan de buitenzijden bekleed met baksteen ter camouflage. Tevens waren ze met ramen, deuren en dergelijke beschilderd om zo enigzins in het beeld van de omliggende bebouwing opgenomen te worden. Op het terrein van de Haagse Dierentuin lag onder andere een manschappenverblijf van het type 622 (Doppelgruppenunterstand).

Camoufalge

Luftschutzbunker

Om grote verliezen bij luchtaanvallen op de gebouwen (welke in gebruik waren genomen door de bezetter) te voorkomen, stond in de Jan van Nassaustraat een zogenaamde Luftschutzbunker. Deze bunker had een lengte van circa 40 meter en een breedte van 5,80 meter. Er waren 112 zitplaatsen en 28 ligplaatsen voor in totaal 140 volwassenen of 168 zitplaatsen en 14 ligplaatsen voor in totaal 182 kinderen. Naast de normale hoofdingang lag er aan de andere uiteinde van de bunker een nooduitgang.

Bezetting

Volgens een kaart van 24 augustus 1944 werd Widerstandsnest 307 verdedigd door:

3/Polizei Waffen Schule III, bestaande uit 1 officier, 2 onderofficieren en 48 manschappen, met als bewapening:

  • 4 × Leichtes Maschinengewehr
  • 1 × Schweres Maschinengewehr
  • 2 × Granatwerfer

4/Polizei Waffen Schule III, bestaande uit 1 onderofficier en 5 manschappen, met als bewapening:

  • 1 × Leichtes Maschinegewehr

1./SS-Panzer Jäger, bestaande uit 1 onderofficier en 11 manschappen, met als bewapening:

  • 1 × 4,7 cm Pak
  • 1 × 7,5 cm Pak
  • 1 × Leichtes Maschinengewehr

2./SS-Panzer Jäger, bestaande uit 1 onderofficier en 5 manschappen, met als bewapening:

  • 1 × 4,7 cm Pak
  • 1 × Schweres Maschinengewehr

provincie-zuid-holland.png
signplantation.png
surlinio.png
bevervoorde.png
rotterdam-40-45.png
fonds-1818.png
zabawas.png
den-haag.png
metropolis.png
schietbaan-hovius.png
hoogendoorn-bouw.png
erfgoed.png