Widerstandsnest 309


Gebouwde bunkers

Geschut

1 x 515 neu
3 x 625
1 x mitrailleurkazemat

Manschappen

1 x woonschuilplaats

Overig

3 x Luftschutzbunker
4 x onbekend

625

Widerstandsnest 309 lag tussen de Groenhovenstraat en de Sint Hubertusweg. De bunkers in dit complex verdedigden de Hauptkampflinie en ook de toegang tot Stützpunkt Clingendael (gelegen bij de Wassenaarseweg). De Hauptkampflinie volgde hier Het Kanaal naar Scheveningen, dat met een breedte van 15 tot 18 meter een tankgracht vormde. Als aanvulling op de tankgracht kwamen langs de volledige lengte van de Raamweg nog betonnen en bakstenen muren voor. De onbebouwde gedeelten (zoals uitkomende straten en open terreinen langs de tankgracht) waren met betonnen muren versperd, de bakstenen muren stonden voor de begane grond van de bebouwing langs de tankgracht en voor een aantal bunkers ter camouflage. Een draketandversperring vormde vanaf de hoek Raamweg – Waalsdorperweg tot de Cremerbrug het laatste stuk versperring.

515

Verdediging

Bij ‘t Hoenstraat lag één betonnen mitrailleurbunker die in een betonnen muur was opgenomen, deze beschikte vermoedelijk over drie schietgaten zodat zowel frontaal als flankerend vuur uitgebracht kon worden. De belangrijkste verdediging werd gevormd door vier geschutsbunkers. Een bunker van het type 515 Neu (MG Kasematte am Vorderhang) en een bunker van het type 625 (Schartenstand für 7,5 cm Pak 40) bevonden zich in het Hubertusduin. Deze 625 lag vlak naast de Kwekerijweg en beschikte over een 7,5 cm Pak 97/38 waarmee het hele gebied rondom de Raamweg en de Koninginnegracht verdedigd werd. De overige twee geschutsbunkers van het type 625 bevonden zich op de hoek Raamweg – Waalsdorperweg en aan de Raamweg, voor de bouw was een deel van het gebouw van de Nederlanden van 1845 aan de Groenhovenstraat afgebroken.

Luftschutzbunkers

Op het terrein van de Vrije School aan de Waalsdorperweg lagen drie Luftschutzbunkers die bescherming boden bij luchtaanvallen. De school was door de bezetter namelijk in gebruik genomen als de Volksschule. Eén van de bunkers had een lengte van circa 55 meter, een breedte van 7,64 meter en was met één zijde in een bestaand gebouw opgenomen. Er was vermoedelijk ruimte voor 20 stapelbedden en 33 zitbanken.

Bezetting

Volgens een kaart van 24 augustus 1944 werd Widerstandsnest 309 verdedigd door:

3/Polizei Waffen Schule III, bestaande uit 5 onderofficieren en 39 manschappen, met als bewapening:

  • 4 × Leichtes Maschinengewehr
  • 2 × Schweres Maschinengewehr
  • 2 × Granatwerfer

4/Polizei Waffen Schule III, bestaande uit 4 onderofficieren en 22 manschappen, met als bewapening 2 × Schweres Maschinegewehr.

2./SS-Panzer Jäger, bestaande uit 3 onderofficieren en 13 manschappen, met als bewapening:

  • 1 × 4,7 cm Pak
  • 2 × 7,5 cm Pak
  • 2 × Leichtes Maschinengewehr
  • 1 × Schweres Maschinengewehr

bevervoorde.png
zabawas.png
schietbaan-hovius.png
hoogendoorn-bouw.png
provincie-zuid-holland.png
rotterdam-40-45.png
den-haag.png
erfgoed.png
surlinio.png
signplantation.png
fonds-1818.png
metropolis.png