Widerstandsnest 90 L


Gebouwde bunkers

Geschut

1 x mitrailleuropstelling

Manschappen

1x woonbarak

Munititie

3 x munitiebergplaats

Overig

1 x aggregraatbarak
1 x keukenbarak
1 x dienstbarak
3 x tobruk
1 x wachtbarak
1 x wachthuisje

In de Klaas Engelbrechtspolder bij Schipluiden lag een Duitse stelling die in gebruik was als FunkSendeZentrale van de Luftwaffe. Naast de 50 meter hoge Dezimeter Richtfunkzendmast stonden er onder andere barakken, munitiebunkers en drie tobruks. Op 5 september 1944, de dag dat er zich in Nederland emotionele taferelen afspeelden naar aanleiding van berichten dat het land elk moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting, werd de FunkSendeZentrale door de bezetter in brand gestoken. De brandweer mocht alleen een nabijgelegen boerderij voor de brand behoeden.

Van het complex is verder vrij weinig bekend, maar in verschillende verzetsdocumenten wordt wel melding gemaakt van dit complex. In een rapport, afkomstig van de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst wordt melding gemaakt over een een 25 meter hoge mast, met daarop een kruis, dat verbonden is met 5 kleinere masten van ongeveer 3 meter hoogte die er in een cirkel omheen staan. Door deze enigzins vage omschrijving werd er op een variant van een andere soort toren gewezen maar deze bleek qua constructie geheel anders te zijn. Bij de inlichtingendienst was het dan ook niet bekend of er sprake kon zijn van een zend of ontvangststation.

Vandaag de dag zijn alleen nog een tobruk, de tuiblokken en het fundament van de zendmast aanwezig.

Schipluiden

fonds-1818.png
hoogendoorn-bouw.png
surlinio.png
provincie-zuid-holland.png
rotterdam-40-45.png
erfgoed.png
den-haag.png
schietbaan-hovius.png
signplantation.png
bevervoorde.png
zabawas.png
metropolis.png