Stützpunkt XXXXIIIa H – Radio Scheveningen


Gebouwde bunkers

Geschut

1 x 680
1 x geschutsbunker
3 x geschutsopstelling
1 x mitrailleurkazemat (Ned)
1 x mortieropstelling

Levensmiddelen

1 x provisiebergplaats
2 x waterbergplaats

Manschappen

1 x 622
7 x woonschuilplaats

Medisch

1 x hospitaal

Munitie

2 x munitiebergplaats

Waarneming

1 x 666

Overig

1 x badhuis
1 x bergplaats
1 x observatiepost
1 x pompgebouw
7 x tobruk
2 x w.c.

Plattegrond

Radio Scheveningen

Dit Stützpunkt bevond zich op het terrein van het Kuststation Radio Scheveningen in het Westduinpark. Het maakte deel uit van de Hauptkampflinie langs de kust met als voornaamste taak de verdediging van de havenmonding en het strand ten zuiden daarvan, maar diende ook ter bescherming van de communicatie- en detectie-installaties op het terrein. Deze installaties waren in gebruik bij de Funk Einsatz Gruppe Scheveningen. In januari 1942 werden er door de 5./Marine Artillerie Abteilung 205 al twee stukken geschut van 7,5 cm ingezet. Deze stonden ten zuidwesten van het kuststation permanent in veldversterkingen opgesteld.

Plattegrond

Verdediging

De meeste wapenopstellingen lagen in de strook tussen het strand en het terrein van het kuststation. De belangrijkste bunkers, de geschutsbunker en de waarnemingsbunker, bevonden zich in de eerste waterkerende duinregel. In de geschutsbunker van het type 680 (Schartenstand für 7,5-cm Pak 40 ohne Nebenräume) stond een 7,5 cm kanon opgesteld welke werd bediend door militairen van de 2./SS-Panzer Jäger. Vanuit de waarnemingsbunker van het type 666 (Infanterie Beobachtungsstand mit Kleinstglocke) kon men op zwaartepunten in de verdediging (waar sterk vijandelijk vuur te verwachten was) waarnemingen voor de infanterie uitvoeren. Deze bunker is aan de bovenzijde van een stalen observatiekoepel voorzien van waaruit de militairen met drie hoekverrekijkers en een periscoop waarnemingen konden doen. Van dit bunkertype is dit overigens de enige resterende in Nederland. Daarnaast stond er een lichte geschutsbunker met daarin een 3,5 cm kanon richting de havenmonding opgesteld. Vanaf haar hoge positie bestreek het kanon in deze bunker de Buitenhaven en werd ook bediend door militairen van de 2./SS-Panzer Jäger. In de eerste duinenrij stonden vijf Tobruks die door middel van een ondergronds gangenstelsel met elkaar verbonden waren. Verbonden aan dit gangenstelsel en gelegen achter deze eerste duinenrij stonden twee woonschuilplaatsen van het type Küver 450a. Het gangenstelsel vervolgde zijn tracé richting de haven naar onder andere een Nederlandse mitrailleurkazemat. Via een trap in dit gangenstel kwam men weer in een hoger gelegen stuk duin uit waar hij op een gangenstelsel naar de geschutsbunker, een manschappenbunker van het type VF1a en de waarnemingsbunker aansloot.

Pantserkoepel

Nabijverdediging

Voor de nabijverdediging aan de zuidelijke flank van het complex en ter ondersteuning van de tobruks in de eerste duinenrij, was een ondergronds gangenstelsel met twee tobruks gebouwd. Aan landzijde stond een observatiepost van gewapend beton. Verspreid over de rest van het terrein lagen bunkers met een ondersteunende functie waaronder een hospitaal van het type VF57a en een groot badhuis. Een tankmuur aan de zuidzijde van het Afvoerkanaal maakte de Houtrustweg vanaf het strand onbereikbaar. Bij de tankmuur stond een Nederlandse mitrailleurkazemat van het type S-80-5, ook wel Stekelvarken genoemd. Vanuit deze bunker kon op het havengebied en het strand in zuidwestwaartse richting vuur worden uitgebracht. In het complex bevond zich ook een Nederlandse betonnen schuilplaats. In de duinstrook langs de Houtrustweg, buiten het terrein van het kuststation, lagen ook bunkers met een ondersteunende functie.

Bezetting

Volgens een kaart van 24 augustus 1944 werd het steunpunt bezet door:

7./Unterführer Schule, bestaande uit 1 officier, 6 onderofficieren en 35 manschappen, met als bewapening:

  • 6 × Leichtes Maschinengewehr
  • 1 × Schweres Maschinengewehr
  • 1 × 3,5 cm Pak en
  • 1 × 7,5 cm Geschütz

2./SS-Panzer Jäger, bestaande uit 1 onderofficier en 5 manschappen, met als bewapening:

  • 1 × Leichtes maschinengewehr
  • 2 × 7,5 cm Pak

4./F.St, bestaande uit 1 onderofficier en 6 manschappen, met als bewapening 1 x 4,5 cm Geschütz.surlinio.png
bevervoorde.png
den-haag.png
hoogendoorn-bouw.png
fonds-1818.png
erfgoed.png
metropolis.png
signplantation.png
schietbaan-hovius.png
zabawas.png
rotterdam-40-45.png
provincie-zuid-holland.png