Stützpunkt XXXXIa H – Batterie Wasserturm


Gebouwde bunkers

Geschut

4 x geschutsbedding

Levensmiddelen

9 x provisiebergplaats
6 x waterbergplaats

Manschappen

2 x 621
1 x 622
8 x woonschuilplaats

Waarneming

1 x 143

Overig

1 x badhuis
1 x garage
4 x tobruk

Koepel

Artilleriebatterij

Dit steunpunt bevond zich in de tweede linie van Stützpunktgruppe Scheveningen en lag op het militair oefenterrein aan de Van Alkemadelaan. Naast de twee kustbatterijen in de Stützpunktgruppe was er ook nog de inzet van een artillerie-afdeling van 3 batterijen. De eerste batterij van de Polizei Artillerie Abteilung was gesitueerd in de polder ten zuidoosten van het toenmalige Zuiderpark en de derde batterij in de polder ten oosten van Marlot. De tweede batterij lag in het Stützpunkt XXXXIa H – Batterie Wasserturm, met als hoofdbewapening vier 10 cm houwitsers. Het complex behoorde tot de Ordnungspolizei.

Loopgraaf

De bunkers

Op een relatief kleine oppervlakte van circa 3,5 hectaren bevonden zich 48 van de 50 bunkers die tot Stützpunkt XXXXIa H – Batterie Wasserturm gerekend kunnen worden. Op enige afstand van de kustlijn gelegen, diende de batterij een op de kust landende vijand met indirect vuur te kunnen bestrijden. Het artilleriegeschut stond echter in open geschutsopstellingen, zodat men ook de vijand, wanneer die van uit het oosten aanviel, kon bestoken. Alle bunkers werden in drie groepen rondom de vier centraal gelegen open geschutsbeddingen gesitueerd. Tot elke groep behoorde, naast de geschutsbeddingen, ook een manschappenverblijf van het type 621 (Gruppenunterstand) of 622 (Doppelgruppenunterstand) waar de bedieners van het geschut verbleven. De twee manschappenverblijven van het type 621 lagen geheel ondergronds en waren alleen via een gangenstelsel bereikbaar.

Tobruk

Ondersteunende werken

Naast de genoemde bunkers bezat elke groep een aantal werken met ondersteunende functies. Negen verschillende gangenstelsel verbonden een groot deel van de bunkers met elkaar. Verspreid over de complex liggen echter nog individuele bunkers met ondersteunende functies. Voor de nabijverdediging lagen aan drie zijden, aan de rand van de batterij, een aantal tobruks van het type 58c. Bovenop de hoogste duintop van dit gebied lag een waarnemingsbunker van het type 143 (Artillerie-Beobachtungsstand mit kl. Artl. Beob. Turm), een bunker met een stalen pantserkoepel.

Bezetting

De batterij werd verdedigd door:

2/ Polizei Artillerie Abteilung, bestaande uit 1 officier, 7 onderofficieren en 67 manschappen, met als bewapening:

  • 4 × 10 cm Haubitze
  • 1 × 7,62 cm Geschütz
  • 1 × Leichtes Maschinengewehr
  • 2 × Schweres Maschinengewehr

Tevens zou er sprake zijn van luchtafweerschut op de hoge duinen ten noorden van de Alexanderkazerne. Hier ligt een manschappenverblijf van het type 502 (Doppelgruppenunterstand) die niet tot deze batterij behoorde. Ook de strafgevangenis lag op korte afstand van het Stützpunkt.


den-haag.png
provincie-zuid-holland.png
zabawas.png
surlinio.png
metropolis.png
fonds-1818.png
signplantation.png
bevervoorde.png
rotterdam-40-45.png
hoogendoorn-bouw.png
erfgoed.png
schietbaan-hovius.png