Toegangen Stützpunktgruppe Scheveningen

De toegangen

De Stützpunktgruppe was door middel van van 12 officiële toegangen afgesloten. Op die plaatsen was de versperring zo ingericht dat er een vrije doorgang mogelijk was voor voertuigen en personen met een geldige Ausweis (persoonsbewijs). Voor speciale gevallen, bijvoorbeeld als een Nederlandse burger de Stützpunktgruppe in moest om werk te verrichten, werden er een Sonderausweis (speciaal persoonsbewijs) uitgegeven. Deze was meestal van tijdelijke aard en kon specifiek gelden voor Stp.Gr. Scheveningen of Stp. Clingendael. Tevens waren er voorzieningen aangebracht om in een alarmsituatie de doorgangen alsnog tijdelijk of permanent te kunnen versperren. Elke toegang tot de Stützpunktgruppe had ter verduidelijking een nummer. Naast de 12 officiële toegangen waren bij diverse belangrijke wegen buiten de Stützpunktgruppe ook versperringen aangebracht. Zo konden de Monsterseweg, Haagweg en Kijkduinsestraat versperd worden.

Een tijdelijke vergunning voor toegang tot Stp.Gr. Scheveningen
Een tijdelijke vergunning voor toegang tot Stp.Gr. Scheveningen

Deze doorgang met nummer 340 kon in nood worden versperd met behulp van stalen balken die in gaten in het wegdek werden gestoken, beter bekend als Einsteckträger.

Bron: Haags Gemeentearchief


Deze doorgang met nummer 341 lag vermoedelijk bij de kruising tussen de tankmuur en de electrische spoorbaan of in de omgeving van de Oude Waalsdorperweg. Hier was namelijk een smalle doorgang in de tankmuur. Deze doorgang kon worden versperd door stalen balken in het wegdek te plaatsen (Einsteckträger) en met behulp van een verrolbaar versperringselement.

De tankmuur op de boulevard aan de Strandweg was ter hoogte van de Keizerstraat onderbroken. Deze doorgang had het nummer 351, was afsluitbaar en vermoedelijk ondermijnd met springstoffen. Stalen balken in het wegdek en twee drakentanden versperden de doorgang voor voertuigen.

Deze doorgang met nummer 340 kon in nood worden versperd met behulp van stalen balken die in gaten in het wegdek werden gestoken, beter bekend als Einsteckträger.

Deze versperring, met het nummer 342, bevond zich bij de kruising van de Benoordenhoutseweg en de tankgracht. De versperring lag nabij een belangrijke invalsroute vanuit het noordoosten, namelijk de Leidsestraatweg. In het najaar van 1944 was de tankgracht hier onderbroken. De rijweg liep wel door maar kon eventueel met ijzeren balken, die in uitsparingen in het wegdek werden gestoken, worden versperd (Einsteckträger). Volgens berichten uit begin 1944 stond er een betonmuur met stalen deuren (dwars op de rijweg) en lagen er stalen aspergeversperringen (in beton gegoten, schuin uitstekende stalen binten) op de naastgelegen trambaan. Op luchtfoto’s van oktober en november 1944 is te zien dat de tankgracht is doorgegraven en dat er ook permanent ijzeren balken zijn geplaatst.

Deze doorgang met nummer 340 kon in nood worden versperd met behulp van stalen balken die in gaten in het wegdek werden gestoken, beter bekend als Einsteckträger.

Bron foto: Haags Gemeentearchief

Een groot deel van de Wassenaarseweg was permanent met een betonnen muur versperd, al was de zuidoostelijke rijbaan (ter hoogte van de Nassau Zuilenstraat) gedeeltelijk berijdbaar. De doorgang had het nummer 344 en kon met ijzeren balken in het wegdek (Einsteckträger) worden afgesloten. Ook was in het najaar van 1944 de noodbrug, die de Javabrug had vervangen en over de tankgracht lag, gesloopt zodat er vanuit de richting van de Javastraat geen toegang meer was.

Deze doorgang had het nummer 345. De brug was met drakentanden en ijzeren balken in het wegdek versmald. De smalle doorgang kon met ijzeren rolhekken gesloten worden. Uiteindelijk werd de Wittebrug gesloopt en kwam er een permanente versperring van drakentanden.

Bron foto’s: Bundesarchiv.

De doorgang, met nummer 346, kon met ijzeren balken in het wegdek (Einsteckträger) en ijzeren rolhekken afgesloten worden.

Bron foto’s: Haags Gemeentearchief

In de aanwezige tankmuur zat ter hoogte van de kruising van de Prins Mauritslaan en de Stadhouderslaan een doorgang. Volgens luchtfoto’s uit april 1945 was de opening met stroken draketanden permanent afgesloten. In het najaar van 1944 moet er wel een toegang zijn geweest; het verzet maakt dan melding van verrolbare ijzeren hekken voor het afsluiten van de opening.

Deze doorgang op de Conradkade, met het nummer 347, kon worden afgesloten met ijzeren balken in het wegdek (Einsteckträger) en ijzeren rolhekken.

Op de locatie waar het spoorlijntje van Delfland de Hauptkampflinie doorsneed, bevond zich een doorgang met een versperring.

De doorgang, met nummer 346, kon met ijzeren balken in het wegdek (Einsteckträger) en ijzeren rolhekken afgesloten worden.

Bron foto’s: Haags Gemeentearchief

surlinio.png
provincie-zuid-holland.png
signplantation.png
hoogendoorn-bouw.png
den-haag.png
erfgoed.png
metropolis.png
bevervoorde.png
fonds-1818.png
schietbaan-hovius.png
rotterdam-40-45.png
zabawas.png