Widerstandsnest 310


Gebouwde bunkers

Manschappen

1 x woonschuilplaats
1 x woonverblijf

Wittebrug

Widerstandsnest 310 lag tussen de St. Hubertusweg en het Westbroekpark. De bunkers in dit complex verdedigden de Hauptkampflinie en ook de toegang tot Stützpunkt Clingendael (gelegen bij de Wassenaarseweg). De Hauptkampflinie volgde hier Het Kanaal naar Scheveningen, dat met een breedte van 15 tot 18 meter een tankgracht vormde. Tevens liep aan de kant van de Stützpunktgruppe (langs Het Kanaal), tussen de voormalige Cremerbrug en Huize Katwijk, een strook draketanden.

Een aantal bruggen werden gesloopt: in april 1943 was de brug over Het Kanaal in het verlengde van de Cremerweg afgebroken en tussen augustus en oktober 1944 was de Witte Brug afgebroken. Voordat de Witte Brug gesloopt werd vormde deze een toegang tot de Stützpunktgruppe. Deze toegang was met de draketanden en ijzeren balken in het wegdek (Einsteckträger) versperd. De overgebleven toegang werd met ijzeren rolhekken gesloten. Na de sloop van de brug was er sprake van een permanente draketandversperring. Bij de Cremerweg, aan het Kanaal, bevond zich een woonverblijf. Aan dezelfde weg, net voor de Nieuwe Parklaan, bevond zich nog een woonschuilplaats.

Cremerbrug

Bezetting

Volgens een kaart van 24 augustus 1944 werd Widerstandsnest 310 verdedigd door de Al.Kp.W-SS, bestaande uit 10 officieren, 20 onderofficieren en 60 manschappen, met als bewapening:

  • 11 × Leichtes Maschinengewehr
  • 4 × Schweres Maschinengewehr

rotterdam-40-45.png
den-haag.png
erfgoed.png
signplantation.png
surlinio.png
schietbaan-hovius.png
metropolis.png
zabawas.png
bevervoorde.png
fonds-1818.png
hoogendoorn-bouw.png
provincie-zuid-holland.png