Widerstandsnest 314


Gebouwde bunkers

Geschut

1 x 625
1 x mitrailleurbunker

Levensmiddelen

1 x waterbergplaats
2 x watertank

Manschappen

3 x manschappenverblijf

Munitie

1 x munitiebergplaats

Overig

1 x badhuis
1 x commandobunker
1 x gang met tobruk
1 x keuken
2 x tobruk
1 x transformatorbunker
1 x w.c.

Benzinestation

Widerstandsnest 314 lag tussen de Houtrustweg en het Mezenplein. Dit weerstandsnest moest de Hauptkampflinie, die werd gevormd door de zigzag verlopende tankgracht, verdedigen. De tankgracht was bij het Verversingskanaal onderbroken. In 1941 werd er op het sportveld van Houtrust een enorme bijeenkomst van de NSB gehouden. Kort hierna werden de gebouwen en de sportvelden op Houtrust door de bezetter ontruimd en door Aussenstelle Bau Den Haag in gebruik genomen als houtzagerij. Het hout van de afbraakwerkzaamheden in Den Haag werd met elektrische zagen verzaagd tot generatorbrandstof. De voorraad lag op het terrein opgeslagen en moest eerst van spijkers ontdaan worden voordat het gezaagd werd. Bij de ontruiming van Houtrust werden de gevorderde rijwielloods en de paardenstallen gesloopt. Een loods waarin onder andere de houten tribune lag opgeslagen werd niet afgebroken.

Verdediging

Nabij Houtrustbrug bevond zich een geschutsbunker van het type 625 (Schartenstand für 7,5 cm Pak 40). Op het terrein van Houtrust, net achter de huizen aan de Sportlaan, bevonden zich acht bunkers; een badhuis, een toilet, een commandobunker, een keuken, een munitiebergplaats en drie manschappenverblijven. Op de hoek van de Sportlaan en de Houtrustweg bevond zich een tankstation van de Wehrmacht welke werd aangegeven als Gross-Tankstelle für Wehrmacht-KFZ-Kolonnen. Vlak achter dit tankstation bevond zich een kleine transformatorbunker. Tussen de Nachtegaallaan en het Mezenplein lag een klein verdedigingscomplex bestaande uit drie Tobruks (eenmansbunkers) en één overdekte loopgraaf, alle lagen in de voortuinen van de gevorderde woningen. In de voortuin van het blok Sportlaan 61-63 bevond zich een Tobruk van het type 65a, hierin on zowel een 5 cm KwK L/42 als een 5 cm KwK L/60 worden opgesteld. In de voortuin van Sportlaan 62 bevond zich een Tobruk van het type 58c, ook in de voortuin van Sportlaan 63 bevond zich een Tobruk van het zelfde type. Deze tobruk was door middel van een overdekte gang aangesloten op de kelder van de woning.

Bezetting

Volgens een kaart van 24 augustus 1944 werd Widerstandsnest 314 bezet door:

2./ Polizei Waffen Schule III, bestaande uit 1 officier, 11 onderofficieren en 45 manschappen, met als bewapening:

  • 7 × Leichtes Maschinengewehr
  • 2 × Granatwerfer

4/ F.st., bestaande uit 7 manschappen, met als bewapening 1 × 5 cm KwK.

2./SS-Panzer Jäger, bestaande uit vijf manschappen, met als bewapening:

  • 1 × Leichtes Maschinengewehr
  • 1 × 5 cm Pak

provincie-zuid-holland.png
hoogendoorn-bouw.png
signplantation.png
erfgoed.png
rotterdam-40-45.png
bevervoorde.png
den-haag.png
surlinio.png
fonds-1818.png
metropolis.png
schietbaan-hovius.png
zabawas.png