Widerstandsnest 316


Gebouwde bunkers

Commando

1 x commandobunker

Geschut

1 x 635B

Levensmiddelen

1 x waterbergplaats

Manschappen

1 x 668
2 x manschappenverblijf

Munitie

1 x munitiebergplaats

Overig

1 x badhuis
2 x gang met tobruk
1 x keuken

Widerstandsnest 316 lag tussen de Wildhoeflaan en de Noordwijkselaan. Een hemelsbreed 1,5 kilometer lang gedeelte van de Hauptkampflinie, die werd gevormd door de zigzag verlopende natte tankgracht, moest door dit weerstandsnest verdedigd worden. In het blok Sportlaan 168-171 lag een klein complex gericht op nabijverdediging, bestaande uit drie Tobruks (eenmansbunkers) die verbonden waren met stelsel van overdekte loopgraven. Dit stelsel was aangesloten op diverse onderkomens en de kelders van Sportlaan 168, 170 en 171. Twee van de drie Tobruks lagen aan de buitenzijde en waren van het type 58c. De derde was van het type 65a, hier kon zowel een 5 cm KwK L/42 als een 5 cm KwK L/60 worden opgesteld. Op de hoek van de Sportlaan en de Buizerdlaan bevond zich een grote geschutsbunker van het type 625B (Schartenstand für 7.5 cm Pak 40 (Eingang rückwärts)), deze stond tot aan de rijweg van de Sportlaan. In de bunker stond een 7,5 cm Pak opgesteld die werd bediend door militairen van de 2./SS-Panzer Jäger. Aan de achterzijde van deze bunker bevond zich een waterbergplaats.

In het duingebied nabij de Duinlaan lag een klein bunkercomplex. Naast manschappenverblijven en een commandobunker lagen er enkele bunkers met een ondersteunende functie. Een keuken was hier in een grotere uitvoering dan gebruikelijk gebouwd, aan beide zijden van de bunker was een extra verblijfsruimte aanwezig. Het badhuis diende voor de militairen ook als ontsmettingsbunker bij eventuele gifgas aanvallen. Een bomvrij onderkomen van het type 668 (Kleinstunterstand für 6 Mann) bood voor zes man een veilig onderkomen bij een bombardement. Daar er véél meer soldaten in het complex verbleven zal dit alleen voor de officier en zijn staf bedoeld zijn. Net voor de tankgracht, op de hoek van de Balsemienlaan en de Savornin Lohmanlaan, lag een onderkomen. Bij de kruising van de Dotterbloemlaan en Balsemienlaan lag net voor de tankgracht een ondergronds gangenstelsel van 110 meter lang. Aan dit gangenstelsel waren twee Tobruks van het type 58c aangesloten.

Tevens was het nabijgelegen sportcentrum van de Nederlandse Opbouwdienst door de bezetter gevorderd en in gebruik genomen. Op het terrein lag een overdekte loopgraaf naar het wachtgebouw en verschillende open loopgraven naar het bunkercomplex, hier omheen waren landmijnen aangebracht. Na de bevrijding bleek het sportcentrum zwaar gehavend te zijn.

Bezetting

Volgens een kaart van 24 augustus 1944 werd Widerstandsnest 316 bezet door:

6./ Polizei Waffen Schule III, bestaande uit 1 officier, 17 onderofficieren en 70 manschappen, met als bewapening:

  • 4 × Leichtes Maschinengewehr
  • 2 × Schweres Maschinengewehr
  • 2 × Granatwerfer

2./ SS-Panzer Jäger, bestaande uit 1 onderonderofficier en 5 manschappen, met als bewapening 1 × Schweres Maschinengewehr.


schietbaan-hovius.png
metropolis.png
fonds-1818.png
rotterdam-40-45.png
bevervoorde.png
provincie-zuid-holland.png
surlinio.png
signplantation.png
erfgoed.png
den-haag.png
zabawas.png
hoogendoorn-bouw.png