Widerstandsnest 68 H


Gebouwde bunkers

Geschut

1 x 612
1 x 680
3 x geschutsopstelling

Levensmiddelen

2 x provisiebergplaats
1 x waterbergplaats

Manschappen

1 x 622
1 x 668
1 x privaatgebouw
3 x woonverblijf

Munitie

1 x munitiebergplaats

Overig

3 x gangenstelsel
1 x mitrailleuropstelling
3 x tobruk

Radar

Widerstandsnest 68 H lag in de zuidwestelijke punt van de Stützpunktgruppe. Het complex eindigde op circa honderd meter afstand van het Nederlands Zeehospitium. Hier werd de Hauptkamflinie gevormd door het laatste stuk tankgracht. Haaks op het einde van deze tankgracht stond een betonnen tankmuur. In het duinrij werd dit gevolgd door 3 rijen uit beton stekende ijzeren balken.

Naast de twintigtal kleinere bunkers, zoals open geschutsopstellingen, tobruks, bergplaatsen en woonverblijven, lagen er vier zware bunkers. Twee geschutsbunkers van het type vormden elk een combinatie met een open geschutsopstelling, die voor een tweede hoofdrichting kon worden gebruikt. Eén geschutsbunker was van type 680 (Schartenstand für 7.5cm Pak 40 ohne Nebenräume), deze had een oostwaarts gericht schootsveld. Ten westen van deze bunker lag een open geschutsopstelling met een remise, deze opstelling had voornamelijk een zuidwaarts gericht schootsveld. Daarnaast lag een geschutsbunker van het type 612 (Schartenstand für Lande- und Sturmabwehrgeschütze ohne Nebenräume) met een zuidwaarts gericht schootsveld. Ten noordoosten van deze bunker lag een open geschutsopstelling, deze had voornamelijk een oostwaarts gericht schootsveld. Ten westen van de 612 lag een geschutsopstelling. Ook lagen er bomvrije manschappenverblijven van het type 622 (Doppelgruppenunterstand) en 668 (Kleinstunterstand für 6 Mann) en lagen er drie gangenstelsels welke waren aangesloten op diverse bunkers.


zabawas.png
hoogendoorn-bouw.png
rotterdam-40-45.png
schietbaan-hovius.png
provincie-zuid-holland.png
den-haag.png
bevervoorde.png
surlinio.png
fonds-1818.png
erfgoed.png
metropolis.png
signplantation.png