Gebouwde bunkers

Commando

1 x 118a SK

Geschut

4 x open opstelling

Levensmiddelen

1 x bergplaats
1 x waterbergplaats met pompgebouw

Manschappen

12 x woonschuiplaats
5 x woonverblijf
1 x dubbele woonschuilplaats

Munitie

1 x munitiebergplaats

Overig

1 x bakkerij
1 x keuken
1 x onbekend
3 x tobrukopstelling
1 x telefoonpost
6 x tobruk
3 x tobruk met gang
1 x voertuigonderkomen